Stresscyclus; grote verschillen in stress gedurende het jaar

Door het online zoekgedrag (tussen augustus 2018 en september 2019) naar stress in Nederland te analyseren, heeft www.stresswegwijzer.nl vastgesteld in welke periode Nederland het meest last heeft van stress. In maart wordt het meest gezocht naar symptomen van stress en hoe stress aan te pakken, in de zomervakantie juist het minst.  

In dit artikel lees je:

stress maand jaar

Meest gelezen

Vraag de dr.

Periode in het jaar bepaalt het stressniveau

Nieuw onderzoek, uitgevoerd door www.stresswegwijzer.nl, laat zien dat er per maand grote verschillen zijn in hoeveelheid zoekacties naar stressgerelateerde onderwerpen online. Onderstaande grafiek laat zien dat in maart het meest op stressgerelateerde onderwerpen wordt gezocht, en in de zomervakantie het minst. Verwacht wordt dat de stress het hoogste is in de maanden waarop veel op stress wordt gezocht, en dat het zoeken naar stressgerelateerde onderwerpen dus een goede afspiegeling is van stresslevels.

Stresscyclus Het onderzoek laat een duidelijke stresscyclus zien. In de zomervakantie wordt het minst gezocht naar stress en gerelateerde termen. Als de herfst invalt, begint het zoeken naar stress toe te nemen om het hoogst te zijn rond het einde van de winter (maart). In de lente daalt het aantal zoekacties snel. Richting de zomervakantie neemt het zoeken naar stress weer toe en daalt na de start van de zomervakantie.

stress jaar maand cyclus

Wat veroorzaakt de verschillen in zoekgedrag rondom stress?

Werkstress versus vakantie-effect: werk of studie is een belangrijke veroorzaker van stress. Tijdens vakantie daalt het stressniveau, omdat er dan een vermindering is van werk- en studiestress. Het onderzoek van www.stresswegwijzer.nl laat inderdaad zien dat er in de zomervakantie minder wordt gezocht naar symptomen van stress en manieren om stress te verminderen. Ondanks de soms heftige stress op de périphérique of de in staat van oorlog verkerende kinderen op de achterbank.

In de grafiek is te zien dat het zoeken naar stress vanaf de lente tot en met juli geleidelijk toeneemt. Wellicht zijn mensen dan echt toe aan vakantie en moeten er voor de geplande vakantie werkzaamheden worden afgerond, wat kan zorgen voor extra druk.

Hoe lang duurt het vakantie-effect? Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mensen enkele dagen na de vakantie weer in het normale stramien van werk of studie zitten. En inderdaad, in oktober wordt al weer meer wordt gezocht naar symptomen van stress en hoe deze te verminderen.

Winterseizoen: een klein deel van de Nederlanders heeft last van Seizoensgebonden Affectieve Stoornis (SAD), ook wel winterdepressie genoemd. Bij een veel groter deel van de Nederlanders is er geen sprake van een depressie, maar wel van een winterdipje. Je zit dan even net wat minder goed in je vel. Als je minder goed in je vel zit, heb je sneller last van stress. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat een winterdip of -depressie veroorzaakt, maar er is wel consensus dat licht een belangrijke rol speelt. Door het gebrek aan daglicht krijg je minder vitamine D binnen. Vooral mensen met een donkere huid hebben hier meer last van. Ook door schommelingen in serotonine en melatoninewaardes in de winter kunnen slaap en humeur negatief beïnvloed worden.

Wat veroorzaakt de verschillen in zoekgedrag rondom stress?

Werkstress versus vakantie-effect: werk of studie is een belangrijke veroorzaker van stress. Tijdens vakantie daalt het stressniveau, omdat er dan een vermindering is van werk- en studiestress. Het onderzoek van www.stresswegwijzer.nl laat inderdaad zien dat er in de zomervakantie minder wordt gezocht naar manieren naar symptomen van stress en hoe deze te verminderen. Ondanks de soms heftige stress op de périphérique of de in staat van oorlog verkerende kinderen op de achterbank.

In de grafiek is te zien dat het zoeken naar stress vanaf de lente tot en met juli geleidelijk toeneemt. Wellicht zijn mensen dan echt toe aan vakantie en moeten er voor de geplande vakantie werkzaamheden worden afgerond, wat kan zorgen voor extra druk.

Hoe lang duurt het vakantie-effect? Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mensen enkele dagen na de vakantie weer in het normale stramien van werk of studie zitten. En inderdaad, in oktober wordt al weer meer gezocht naar symptomen van stress en hoe deze te verminderen.

Winterseizoen: een klein deel van de Nederlanders heeft last van Seizoensgebonden Affectieve Stoornis (SAD), ook wel winterdepressie genoemd. Bij een veel groter deel van de Nederlanders is er geen sprake van een depressie, maar wel van een winterdipje. Je zit dan even net wat minder goed in je vel. Als je minder goed in je vel zit, heb je sneller last van stress. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat een winterdip of -depressie veroorzaakt, maar er is wel consensus dat licht een belangrijke rol speelt. Door het gebrek aan daglicht krijg je minder vitamine D binnen. Vooral mensen met een donkere huid hebben hier meer last van. Ook door schommelingen in serotonine en melatoninewaardes in de winter kunnen slaap en humeur negatief beïnvloed worden.

Nieuwsbrief

informatie stress betrouwbaar

Weg met stress, wijzer door informatie op maat 

Betrouwbare informatie over stress, geschikt voor jouw situatie