Overspannen en werk

Een belangrijke oorzaak van overspannen zijn is het werk. Er zijn meerdere redenen waarom ‘werk’ de oorzaak kan zijn voor overspannenheid. Op onze pagina werkstress vind je meer informatie over:

 • top 5 beroepen met hoge stress
 • oorzaken van stress op het werk
 • wat kun je doen bij stress op het werk?
 • wat moet jouw werkgever doen om stress te voorkomen?
 • voorbeelden van stress op het werk

Op deze pagina over overspannenheid en werk lees je meer over:

 • ziekmelden bij overspannen zijn
 • rechten bij overspannen zijn
 • informatie over de rol van de werkgever en de bedrijfsarts
 • stappen bij ziekte door overspannenheid
 • plichten bij overspannen zijn
 • inkomen tijdens overspannenheid
 • nieuwe baan bij overspannenheid

Let op: niet alle onderstaande informatie is relevant voor ZZP-ers.

overspannen en werk

Hoe meld je je ziek wanneer je overspannen bent?

Als je overspannen bent (laat deze diagnose stellen door de huisarts), meld je dan zo snel mogelijk ziek bij jouw werkgever. Bij ieder bedrijf werkt het ziekmelden op een andere manier. Neem in ieder geval contact op met jouw direct leidinggevende. Vraag ook welke stappen je verder moet nemen.

Rechten en plichten werknemer bij overspannen zijn

Wat de rechten en plichten van jou en de werkgever zijn, hangt af van het type dienstverband. Ook kan leeftijd een rol spelen, als je bijna de AOW gerechtigde leeftijd hebt bereikt. Wil je precies weten hoe het zit, kijk dan op https://www.uwv.nl/particulieren/ziek/. Misschien heb je nu niet de energie of de rust in je hoofd om dit zelf te doen. Vraag dan hulp aan familie of vrienden.

Veel rechten als werknemer

Je bent in Nederland in veel gevallen goed beschermd als werknemer. Het is wel goed om te weten hoe deze bescherming werkt. Dat zal je in ieder geval ook weer een stukje rust geven. Als je ‘gewoon’ in vaste loondienst bent dan zal de werkgever meestal een afspraak voor je maken bij de Arbo- of de bedrijfsarts. Deze zal jou begeleiden. Het doel hiervan zal vrijwel altijd zijn het re-integreren, of het weer verantwoordelijk kunnen starten met werkzaamheden.

Jouw werkgever mag je, in de eerste twee jaar van ziekte, niet zomaar ontslaan. Ontslaan mag alleen als je in jouw proeftijd zit, bij ontslag op staande voet, of bij een faillissement. Een ziekte mag nooit de reden zijn van ontslag. Let op: mocht jouw werkgever voorstellen om in goed overleg uit elkaar te gaan, ga daar dan NOOIT mee akkoord. Teken geen ontslagpapieren. Je loopt dan namelijk een groot risico om geen ziektewet-uitkering te krijgen.

De meeste werkgevers doen er alles aan om jou zo snel mogelijk –en op een goede manier- te laten terugkeren op het werk. Dit is ook in het belang van de werkgever zelf natuurlijk. Als het herstel wat langer duurt, zal de werkgever een aantal stappen doorlopen om dat te bereiken.

Stappen bij ziekte door overspannenheid

Probleemanalyse

Wanneer je bijna 6 weken ziek bent, dan zal de bedrijfsarts een probleemanalyse maken. Hiervoor doet de bedrijfsarts eerst onderzoek, waarin de arts kijkt welk werk je wel en niet kan doen. Ook staat in de probleemanalyse wat er nodig is om te re-integreren. De probleemanalyse gaat daarna naar jou en naar de werkgever. De werkgever gebruikt de probleemanalyse om een plan van aanpak te maken.

Plan van aanpak

In de achtste week wordt door jouw werkgever een plan van aanpak opgesteld. Hierin staat hoe jij zo snel mogelijk en verantwoord weer kunt re-integreren (=weer aan het werk gaan). De probleemanalyse van de bedrijfsarts wordt hierbij gebruikt.

Voortgangsgesprekken

Je zal een keer in de 6 weken met je werkgever bespreken hoe het gaat met het oppakken van het werk. Hier wordt een verslag van gemaakt.

Eindejaarsevaluatie

Blijf je langer dan een jaar ziek thuis? Dan volgt een eerstejaarsevaluatie: een gesprek met de werkgever om te bespreken hoe de terugkeer naar werk moet worden aangepakt. Ook wordt in dit gesprek gekeken of het oude plan van aanpak nog goed is. Zo nodig wordt er een nieuw plan van aanpak gemaakt. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt. De verslagen van de voortgangsgesprekken, worden ook aan dit verslag van de eerstejaarsevaluatie toegevoegd.

Het verslag van de eerstejaarsevaluatie wordt gemaakt door de werkgever. De werkgever moet dit indienen bij het UWV. Ook geeft de werkgever een kopie van het verslag aan jou. Dit heb je nodig om bepaalde uitkeringen aan te vragen zoals de WIA-uitkering.

Eindevaluatie

Ben je na anderhalf jaar nog steeds ziek? Je werkgever heeft je dan aangemeld bij het UWV als langdurig zieke. Ook vult de werkgever samen met jou de eindevaluatie in. Deze eindevaluatie is nodig om het re-integratieverslag compleet te maken. Dit heb je nodig wanneer je een WIA-uitkering moet aanvragen.

De voortgangsgesprekken, eerstejaarsevaluatie en eindevaluatie zijn de formele stappen die moeten worden doorlopen. Ze vormen samen jouw re-integratieverslag, dat heb je eventueel nodig wanneer je na 1 jaar en 9 maanden nog ziek bent en een WIA-uitkering moet aanvragen.

Naast deze formele stappen, die belangrijk zijn voor het re-integratieverslag, zijn er nog andere stappen die gezet moeten worden. Belangrijk is dat je goed contact houdt met je leidinggevende en dat je werkt aan je herstel. Je kunt op deze site veel informatie lezen over hoe je dat kunt doen. Denk aan werken aan omgevingsfactoren en werken aan persoonlijkheidsfactoren. Ook kan het je helpen om een coach/trainer in de arm te nemen. Wellicht wil jou werkgever deze wel betalen. De werkgever heeft immers ook belang bij een spoedig herstel.

Plichten van werknemer: wat moet jij doen bij overspannen zijn?

Jij, de bedrijfsarts en jouw werkgever zullen in eerste instantie willen dat je jouw oude werkzaamheden weer gaat oppakken. Soms zal dit niet meteen lukken. Jouw werkgever kan dan ander passend werk aanbieden. Het gaat vaak om administratieve taken of ander werk dat je nog kunt uitvoeren. Wat passend werk is, hangt af van verschillende zaken: opleiding, gezondheid, ervaring etc. Dit werk moet je accepteren. Het passende werk mag jouw herstel natuurlijk niet in de weg staan.

Je bent verplicht om actief mee te werken aan je herstel. Je mag je herstel niet vertragen. De werkgever mag controleren of je wel voldoende doet om weer aan het werk te gaan. Houd je je niet aan de plichten, dan mag de werkgever minder loon betalen of loon inhouden.

Inkomen tijdens overspannenheid

Gelukkig is doorbetaling in Nederland bij ziekte heel goed geregeld: de eerste twee jaar van jouw ziekte is jouw werkgever verplicht om 70% van jouw loon door te betalen. In de meeste CAO’s staat dat dit in het eerste jaar 100% is en 70% in het tweede jaar. Het kan ook meer zijn, als hierover afspraken zijn gemaakt in de CAO of in de arbeidsovereenkomst.

Als je werkt op basis van een aflopend (jaar)contract; dan kun je een ziektewet-uitkering aanvragen, als je contract afloopt.

Hoeveel loon je precies krijgt, staat in de CAO. Als er geen CAO is? Vraag dan aan jouw werkgever wat de regels zijn. Je krijgt in het eerste jaar sowieso nooit minder dan het minimumloon. In het tweede jaar kan het loon dat je krijgt wel lager zijn, je kunt dan bij het UWV een toeslag aanvragen.

Nieuwe baan na overspannenheid?

Een van de belangrijkste vragen die je jezelf zal moeten stellen is de volgende: wil ik teruggaan naar mijn werkgever? Meestal kan dat prima, doordat je zelf hebt geleerd om stress te verminderen. Of omdat er aanpassingen zijn gedaan op het werk. Weet je zeker dat je niet wil terugkeren bij je oude werkgever? Neem geen impulsieve beslissingen. De meeste mensen wachten tot ze weer helemaal zijn hersteld om zich te oriënteren op een nieuwe baan.

Let op: wil je absoluut niet terugkeren bij je oude werkgever terwijl je nog ziek bent, laat je eerst goed informeren. Bijvoorbeeld door een jurist gespecialiseerd in arbeidsrecht, of een vakbond, vóór je deze stap neemt.

Er zijn een aantal redenen om op de lange termijn van baan te veranderen. Bijvoorbeeld bij: geen match is tussen jou en de werkgever of de baan. Of: de balans werk/privé is bij dit werk ver te zoeken (lange werkdagen / altijd beschikbaar moeten zijn / onregelmatig werk / veel overwerken / veel nachtwerk / veel reizen / weinig thuis zijn). Dan kan het verstandig zijn om na te denken over een switch naar een andere werkgever of een andere baan. Een verstandige manier is om hier een jaar voor uit te trekken, nadat je weer bent gestart met werken.

Meest gelezen

Vraag de dr.

Nieuwsbrief

informatie stress betrouwbaar

Weg met stress, wijzer door informatie op maat 

Betrouwbare informatie over stress, geschikt voor jouw situatie