Disclaimer

Deze site is een informatiebron op het gebied van stress. Door gebruik te maken van deze website (op welke manier dan ook), stem je in met onze disclaimer, die geldt voor alle webpagina’s.

Disclaimer 

De informatie die je op deze website vindt is betrouwbaar en komt tot stand onder redactie van een gepromoveerde arts niet-praktiserend*.  Wij geven geen medisch advies, en de informatie is niet bedoeld als vervanging van een consult met een (huis)arts of psycholoog.

De adviezen op deze site zijn ter indicatie, en vervangen geen medisch / psychologisch advies. Wij verwijzen je daarom naar je huisarts of de (medisch) specialist voor medisch of psychologisch advies.

Jouw situatie kan afwijken van de genoemde situatie. Hoewel wij proberen aan te sluiten bij richtlijnen van de NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) en wetenschappelijke publicaties, kan het zo zijn dat dit niet van toepassing is op jouw situatie.

Stresswegwijzer accepteert geen aansprakelijkheid voor schade of andere consequenties, ontstaan door direct of indirect gebruik van de gepubliceerde informatie.

Auteursrecht 

Stresswegwijzer bezit alle intellectuele eigendomsrechten op de teksten, behalve wanneer we verwijzen naar andere bronnen.

Je mag naar onze website linken zonder toestemming. Maar gebruik van onze teksten mag alleen na – vooraf gevraagde-  toestemming van Stresswegwijzer.

Alle intellectuele eigendomsrechten op het beeldmateriaal berusten bij Stresswegwijzer en/of onze licentiegevers. Gebruik van het beeldmateriaal is uitsluitend toegestaan voor privédoeleinden. Het anderszins openbaar maken en/of verveelvoudigen van het beeldmateriaal is niet toegestaan.

*=betekenis arts niet-praktiserend: (Bron: KNMG BIG-registratie) “Met de toevoeging ‘niet-praktiserend’ laat u zien dat u de opleiding tot arts heeft gevolgd. Tegelijkertijd voorkomt u dat derden de indruk krijgen dat u nog bevoegd bent.”

Meest gelezen

Vraag de dr.

Nieuwsbrief

informatie stress betrouwbaar

Weg met stress, wijzer door informatie op maat 

Betrouwbare informatie over stress, geschikt voor jouw situatie