Werken na een burn-out

Als je een burn-out hebt dan kun je je zorgen maken over je werk. Vragen als: ‘Kan ik nog wel terugkeren naar mijn werk?’ ‘Wat vindt mijn leidinggevende nu van mij?’ spoken misschien door je hoofd.

Op deze pagina lees je meer over;

  • hoe je je ziek moet melden;
  • wat jouw rechten en plichten zijn;
  • de hoogte van het inkomen als je ziek bent;
  • hoe je stapje voor stapje het werkproces kunt hervatten (Als je dat wilt natuurlijk).

Veel van deze informatie kun je ook vinden onder overspannen en werk. Het grote verschil is dat er bij een burn-out vrijwel altijd een re-integratietraject zal zijn. Dit traject is vaak nodig om weer terug te keren in je huidige functie of in een andere functie binnen de organisatie.

burn-out en werk

Hoe meld je je ziek

Als je een burn-out hebt (lees hiervoor: heb ik een burn-out?) meld je dan zo snel mogelijk ziek bij jouw werkgever. Bij ieder bedrijf werkt het ziekmelden op een andere manier. Neem in ieder geval contact op met jouw direct leidinggevende en vraag wat jij moet doen, als jij niet precies weet hoe je je moet ziekmelden.

Rechten en plichten

Wat jouw rechten en plichten zijn en wat de rechten en plichten zijn van jouw werkgever, hangt onder andere af van het type dienstverband. Ook kan bijvoorbeeld leeftijd een rol spelen als je bijna de AOW gerechtigde leeftijd hebt bereikt. Wil je precies weten hoe het zit, kijk dan op https://www.uwv.nl/particulieren/ziek/ . Er is een grote kans dat je zelf nu niet de energie of de rust in je hoofd hebt om dit zelf te doen. Vraag dan hulp van bijvoorbeeld familie of vrienden. Je bent in Nederland als werknemer in veel gevallen goed beschermd, maar dan is het wel goed om te weten hoe deze bescherming werkt. Dat zal je in ieder geval ook weer een stukje rust geven.

Als je ‘gewoon’ in vaste loondienst bent, dan zal de werkgever meestal een afspraak voor je maken bij de Arbo- of de bedrijfsarts. Deze zal jou begeleiden. Het doel hiervan zal vrijwel altijd zijn het re-integreren, of het weer verantwoordelijk kunnen starten met werkzaamheden. Als je hier tegenop ziet, of je je bijvoorbeeld moeilijk kunt concentreren; neem dan iemand mee.

Jouw werkgever mag je, in de eerste twee jaar van ziekte, niet zomaar ontslaan. Dit mag alleen als je in je proeftijd zit, als je op staande voet wordt ontslagen, of bij een faillissement. Ook dan mag jouw ziekte niet de reden zijn van ontslag. Mocht jouw werkgever voorstellen om in goed overleg uit elkaar te gaan, ga daar dan NOOIT mee akkoord. Je loopt dan namelijk het risico geen ziektewet-uitkering te krijgen.

In veruit de meeste gevallen zal jouw werkgever natuurlijk zijn best doen om jou te helpen. Hij heeft er ook belang bij dat jij je snel weer beter gaat voelen en op een goede manier weer kunt gaan werken.

Stappen bij ziekte door burn-out

Bij een burn-out zullen vaak de volgende stappen worden doorlopen. De bedrijfsarts is bij deze stappen nauw betrokken.

Probleemanalyse

Wanneer je bijna 6 weken ziek bent, dan zal de bedrijfsarts een probleemanalyse maken. Hierin staat dan wat je wel en wat je niet kunt doen op het werk,  en wat nodig is om te re-integreren. Dit verslag gaat naar de werkgever.

Plan van aanpak

In de achtste week wordt door jouw werkgever een plan van aanpak opgesteld. De werkgever gebruikt hiervoor het verslag van de probleemanalyse die de bedrijfsarts heeft gemaakt. Hierin staat hoe jij zo snel mogelijk en verantwoord weer aan het werk kunt.

Voortgangsgesprekken

Je zal een keer in de 6 weken met je werkgever de voortgang omtrent jouw re-integratie bespreken. Hier wordt een verslag van gemaakt. De verslagen komen in de (eerstejaars)evaluatie. Je brengt ook samen met je werkgever de bedrijfsarts op de hoogte, zodat de bedrijfsarts weet wat de voortgang is.

Eerstejaarsevaluatie

Deze evaluatie vindt alleen plaats wanneer je langer dan 1 jaar ziek bent. In deze evaluatie bespreek je met je werkgever hoe het eerste jaar is verlopen. De verslagen van de voortgangsgesprekken komen ook in de eerstejaarsevaluatie. De werkgever schrijft de eerstejaarsevaluatie en stuurt deze naar het UWV, en een kopie naar jou. De kopie heb je nodig om een WIA-uitkering aan te vragen.

Eindevaluatie en re-integratieverslag

Als je na twee jaar nog niet hersteld bent, dan bekijk je tijdens de eindevaluatie wat je daarna gaat doen. Eigenlijk is dit proces al 6 maanden eerder gestart, want na anderhalf jaar ziekte wordt je langdurig zieke genoemd en als zodanig aangemeld bij het UWV. Ook wordt het re-integratieverslag opgesteld, dit verslag is nodig als een WIA uitkering wordt aangevraagd. Zover komt het in de meeste gevallen niet, omdat een burn-out goed te behandelen is.

Bovenstaande zijn de formele stappen die worden doorlopen. Belangrijk is dat je goed contact houdt met je leidinggevende en dat je werkt aan je herstel. Je kunt op deze site veel informatie lezen over hoe je dat kunt doen. Denk aan werken aan stress door omgevingsfactoren en werken aan stress door persoonlijkheidsfactoren. Ook kan het je helpen om een coach/trainer in de arm te nemen. In veel gevallen zal jouw werkgever deze willen betalen. Hij heeft immers ook belang bij een spoedig herstel.

Wat moet jij doen?

Jij, de bedrijfsarts en jouw werkgever zullen in eerste instantie het doel hebben om je in jouw eigen werk te laten terugkeren. Soms zal dit niet meteen lukken. Jouw werkgever kan dan ander passend werk aanbieden. Wat passend is hangt af van verschillende zaken. Dit werk moet je dan accepteren. Niet altijd leuk, maar zo werkt het in Nederland nu eenmaal.

Inkomen tijdens ziekte

De eerste twee jaar van jouw ziekte is jouw werkgever verplicht om 70% van jouw loon door te betalen. In de meeste CAO’s staat dat dit in het eerste jaar 100% is en 70% in het tweede jaar. Het kan ook meer zijn, als hierover afspraken zijn gemaakt in de CAO of in de arbeidsovereenkomst.

Als je werkt op basis van een contract; dan kun je een ziektewet-uitkering aanvragen, als je contract afloopt.

Hoeveel loon je precies krijgt, staat in de cao. Als er geen cao is? Vraag dan aan jouw werkgever wat de regels zijn. Je krijgt in het eerste jaar sowieso nooit minder dan het minimumloon. In het tweede jaar kan het loon dat je krijgt wel lager zijn, je kunt dan bij het UWV een toeslag aanvragen.

Wil ik terugkeren bij mijn werkgever?

Een van de belangrijkste vragen die je jezelf zal moeten stellen; wil ik teruggaan naar mijn werkgever? Als er geen match is tussen jou en de werkgever en/of de werkzaamheden, dan is het misschien beter om op zoek te gaan naar ander werk. Laat je wel eerst goed informeren!  Dit kun je doen door bijvoorbeeld advies te vragen bij een jurist die gespecialiseerd is in arbeidsrecht, of een vakbond. Als je afscheid neemt van je werkgever, dan zal dat best even pijn doen. Maar hier geldt: tijdelijke pijn is vaak beter dan blijven aanmodderen in een baan die niet bij jou past.

Stapje voor stapje terugkeren

Als je toch terug wilt keren bij de organisatie dan maken jij, de bedrijfsarts en jouw leidinggevende samen een plan om dit voor elkaar te krijgen. Dit plan wordt op maat voor jou gemaakt, maar vaak zien we wel de volgende opbouw.

  • Eerste keer weer bij de organisatie drink je koffie  met je collega’s. Het gaat hier om over de eerste drempel heen te gaan en je weer gemakkelijk te voelen bij de organisatie. Meestal duurt dit een half uurtje.
  • Daarna zul je weer beginnen met makkelijke klusjes. Meestal niet meer dan een of twee keer per week, gedurende een paar uur.
  • Als dit goed gaat dan worden de werkuren uitgebreid. Denk dan aan bijvoorbeeld alleen de ochtenden werken.
  • Gaat ook dit goed, dan ga je langzaam naar weer de ‘normale’ uren werken en zul je ook weer wat werkzaamheden gaan oppakken die meer van je vragen.

Laatste stap is dat je weer gewoon volledig je werk kan doen. Let op: er is een reden dat je een burn-out hebt gehad. Maak niet weer dezelfde fouten en werk actief aan het verminderen van stress. Overigens geven mensen die een burn-out hebben gehad ook vaak aan, dat ze minder aan kunnen dan voor de burn-out. Houd daar ook rekening mee.

Meest gelezen

Vraag de dr.

Nieuwsbrief

informatie stress betrouwbaar

Weg met stress, wijzer door informatie op maat 

Betrouwbare informatie over stress, geschikt voor jouw situatie